Praktik təRCÜMƏ Seçmə fənn “hs 020401- xarici dil” ixtisası icon

Praktik təRCÜMƏ Seçmə fənn “hs 020401- xarici dil” ixtisası

Реклама:НазваниеPraktik təRCÜMƏ Seçmə fənn “hs 020401- xarici dil” ixtisası
Дата конвертации20.06.2013
Размер34.5 Kb.
ТипДокументы
источник

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

BAKI SƏNAYE PEDAQOJİ TEXNİKUMU


PRAKTİK TƏRCÜMƏ


Seçmə fənn


HS 020401- Xarici dil” ixtisası


BAKI 2009


TƏRTİB ETDİ: BAKI SƏNAYE PEDAQOJİ TEXNİKUMU ƏMƏKDAŞLARI;

FİRƏNGİZ ƏLİYEVA.

İLAHƏ ƏMİRASLANOVA.

İZAHAT VƏRƏQƏSİ


Praktik tərcümə fənninin əsas məqsədi:

Istənilən ictimai, iqtisadi, elmi-publisistik səciyyəli mətnləri yazılı və şifahi formada xarici dildən bir digər dilə və ya əksinə tərcümə etmək bacarığı aşılamaqdan ibarətdir.

Praktik tərcümənin əsas məzmunu:

  1. yazılı tərcümə vərdişlərini inkişaf etdirmək, ingilis dilində mətni qavramaq vərdişlərini inkişaf etdirmək, mətni təhlil etmək və müqayisəli tərcümə baxımından qiymətləndirmək;
  1. ana dilinə yazılı ədəbi tərcümə vərdişlərini inkişaf etdirmək;
  1. ana dilinin sinonim sözlərindən istifadə edərək tərcümə zamanı lazımi vasitələri şüurlu surətdə seçməyi bacarmaq.


Kursa ayrılan ümumi saat: 168 s.

3-cü semestr – 34 s.

4-cü semestr – 38 s.

5-ci semestr – 30 s.

6-cı semestr – 34 s.

7-ci semestr – 32 s.


1. Giriş. Tərcümənin əsas prinsipləri.

Tərcümə anlayışı, adekvat tərcümə və onun üsulları. Mətn tərcümə vahidi kimi. Tərcümədə baş verən səhvlərin əsas mənbələri: hərfilik, onun səbəbləri və aradan qaldırılması yolları, adekvat tərcümənin meyarı.


^ 2. Söz və sözün mənası.


Sözün mənası və tərcümə. Çoxmənalılıq və sözün mənasında fərqləndirici əlamətlərin yoxluğu. Hər iki dildə söz mənalarının uyğunluğu (məzmun və əhatə baxımından). Lüğəvi uyğunluq və lüğəvi ekvivalent. Ekvivalentsiz leksika və onun tərcümə yolları. Sərbəst və frazeoloji birləşmələr. Frazeologiyanın tərcüməsi (idiomlar, alınma frazeoloji ifadələr, milli frazeologiya). Atalar sözü və zərb məsəllər. Terminologiya. Terminlərin növləri. Terminoloji birləşmələr. Çoxmənalı terminlərin mənalarının mətndə müəyyənləşdirilməsi. Tərcümə prosesində baş verən dəyişikliklər. Məna dəyişməsi.


^ 3. Tərcümənin qrammatik əsasları.


Qrammatik transformasiya. Söz sırasının dəyişməsi. Məchul konstruksiyalar. Felin şəxssiz formaları və isimləşmiş fel. Tabeli və tabesiz mürəkkəb cümlələrin tərcüməsi. Müəyyən artiklın mənasının tərcümədə əksi. Modallıq və onun tərcümədə əksi. Inkar formanın tərcümədə ifadə yolları. Mətndə məntiqi əlaqələrdən asılı olaraq cümlələrin birləşməsi və parçalanması.


^ 4. Tərcümədə fəaliyyətin praktik məsələləri.


  1. Yazılı tərcümənin iş metodu. Mətnin tərcümə baxımından təhlili. Yazılı tərcümənin texniki cəhətləri (sənədlərin tərtibi, sitatlar, qısaltmalar). Iki dilli ensiklopedik, izahlı və s. lüğətlərdən istifadə edilməsi.

  2. Şifahi tərcümənin rolu və əsas xüsusiyyəti.^ MÖVZU TƏQVİM PLANI


Mövzular

saat

ı

Giriş. Tərcümənin əsas prinsipləri.

Tərcümə anlayışı, adekvat tərcümə və onun yolları.


8
Tərcümədə baş verən səhvlərin əsas mənbələri.

8

ıı

Söz və sözün mənası.

Sözün mənası və tərcümə.


6
Çoxmənalılıq. Söz mənaları.

6
Ekvivalentsiz leksika və onun tərcümə yolları.

10
Frazeologiyanın tərcüməsi.

8
Sərbəst və frazeoloji birləşmələr.

8
Terminologiya.

8
Çoxsözlülük anlayışı. Tərcümə olunan mətn üzərində iş.

12
Dialekt, jarqon və vulqar sözlərin tərcüməsi.

6
Bənzətmə, eyham və sitatların tərcüməsi.

6
Atalar sözü və zərb məsəllər.

6
Frazeoloji birləşmələrin tərcüməsinin kontekstdən asılılığı.

10

ııı

Tərcümənin qrammatik əsasları.

Qrammatik transformasiya.


10
Söz sırasının dəyişməsi.

4
Felin şəxssiz formaları və isimləşmiş fel. Mətn.

6
Tabeli mürəkkəb cümlələrin tərcüməsi.

4
Tabesiz mürəkkəb cümlələrin tərcüməsi.

4
Müəyyən artiklın mənasının tərcümədə əksi.

4
Modallıq və onun tərcümədə əksi.

4Inkar formanın tərcümədə ifadə yolları.

4

ıv

Tərcümədə fəaliyyətin praktik məsələləri.

Yazılı tərcümənin iş metodu.


12
Şifahi tərcümə.

10
Tərcümədə qeydlər.

4

Cəmi:


168

Добавить документ в свой блог или на сайт


Реклама:

Похожие:

Praktik təRCÜMƏ Seçmə fənn “hs 020401- xarici dil” ixtisası iconAZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki sənaye pedaqoji kolleci hs 020401 “Xarici dil” ixtisasi üzrə

Praktik təRCÜMƏ Seçmə fənn “hs 020401- xarici dil” ixtisası iconİxtisas:İngilis–dili. H s 020401 Fənn

Praktik təRCÜMƏ Seçmə fənn “hs 020401- xarici dil” ixtisası iconB a k I s ə n a y e – p e d a q o j I t e X n I k u m u ixtisas:İngilis dili hs—020401 Fənn: Üslubiyyat

Praktik təRCÜMƏ Seçmə fənn “hs 020401- xarici dil” ixtisası iconB a k I s ə n a y e – p e d a q o j I t e X n I k u m u ixtisas: İngilis dili hs-020401 Fənn: Leksikologiya

Praktik təRCÜMƏ Seçmə fənn “hs 020401- xarici dil” ixtisası iconPraktik

Praktik təRCÜMƏ Seçmə fənn “hs 020401- xarici dil” ixtisası iconİXTİsas iNGİLİs diLİ hs 020401 fenn

Praktik təRCÜMƏ Seçmə fənn “hs 020401- xarici dil” ixtisası iconAna diLİ VƏ xariCİ DİLİN
Ххш with additional materials were fulfilled by Candidate of philology, assistant professor L. M. Khanbutayeva

Praktik təRCÜMƏ Seçmə fənn “hs 020401- xarici dil” ixtisası iconСпециальность 020401. 65 География (сокращенная программа) 2 курс 15. 09. 2010г. 26. 09. 2010 г теоретическое обучение -12 дней

Praktik təRCÜMƏ Seçmə fənn “hs 020401- xarici dil” ixtisası iconFənn komissiyasının sədri quliyev r. Z

Praktik təRCÜMƏ Seçmə fənn “hs 020401- xarici dil” ixtisası iconFƏNN: “Idman qurğuları”. MÖVzu

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©sd2.uchebalegko.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы