«Təsdiq edirəm» bspk-nin direktoru f r. e n. V.Ö. Orucov icon

«Təsdiq edirəm» bspk-nin direktoru f r. e n. V.Ö. Orucov

Реклама:Скачать 228.52 Kb.
Название«Təsdiq edirəm» bspk-nin direktoru f r. e n. V.Ö. Orucov
Дата конвертации12.03.2013
Размер228.52 Kb.
ТипДокументы
источник

«Təsdiq edirəm»

BSPK-nin direktoru

--------------------------- f.r.e.n. V.Ö.Orucov

15.09.2011


BAKI SƏNAYE-PEDAQOJİ KOLLECİNİN 2011/2012-Cİ


TƏDRİS İLİ ÜÇÜN TƏRBİYƏ İŞLƏRİNİN


İŞ PLANI


BAKI 2011/2012


Bizim gənclərimizin

vəzifəsi təhsil almaq və müasir

tələblərə uyğun olan səviyyəyə

çatmaqdır.

H.Əliyev

Əsas vəzifələr

Azərbaycan Respublikasında təhsil sistemində tərbiyə işinin həyata keçirilməsinə, uşaqların və gənclərin ümumbəşəri və milli dəyərlər əsasında inkişafına şərait yaradılmasına məqsədyönlü fəaliyyət kimi yanaşılır.

-Tərbiyə sahəsində milli strategiya və siyasət prinsipləri qanunvericiliklə müəyyən olunur;

-Uşaqların və gənclərin tərbiyə işində mühüm subyekt olan dövlər və onun institutları onların fəaliyyətinin bütün sahələrində tərbiyə ilə bağlı funksiyaları həyata keçirir. Uşaqlar gənclər tərbiyə prosesinin bərabərhüquqlu-subyektləridirlər. Təhsilin müxtəlif pillələrində tərbiyənin məzmunu və təşkilati formalarının tamlığı, ardıcıllığı təmin olunur;

-Ümumi təhsil sistemində mədəniyyətin, mənəviyyatın və mənəvi dəyərlərin mənimsənilməsini tərbiyə əsas bazasını təşkil edir. Uşaq və gənclərdə mənəvi keyfiyyət, peşə maraqları, dövlətçiliyə sədaqət və vətəndaş mövqeyinin formalaşması tərbiyə işinin məhək daşıdır;

-Tərbiyə məzmunu və təşkilati formaları cəmiyyətin maraqlı və dəyişən tələbatı nəzərə alınmaqla işlənib hazırlanır;

-Müasir cəmiyyətdə uşaqlara və gənclərə göstərilən sosial-psixoloji və pedaqoji yardım onlarda fəal həyat mövqeyinin və sosial məsuliyyət hissinin formalaşması ilə sıx əlaqələndirilir.

-Valideynlərlə təhsil müəssisələrinin qarşılıqlı fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi həyata keçirilir.


^ Azərbaycan Respublikasının

Təhsil sistemində tərbiyə

işinin inkişaf

proqramı


Müasir dünyada bilik və yeni texnologiyalar olmasa, uğur qazanmaq mümkün deyildir. Bu həm insanlar üçün həm də ölkə üçün çox çətindir. İnkişaf etmiş ölkələrə nəzər salsaq görərik ki, onların tərəqqisini, eyni zamanda ümumi daxili məhsulun artımını xeyli dərəcədə müəyyən edən texnologiyalar, yeni metodikalar, elmdə əldə olunan naliyyətlərdir. Bütün bunların da əsası məktəbdə qoyulur. Məktəb bu proseslərdə çox önəmli rol oynayır.

İlham ƏLİYEV

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Tədbirlərin adları

Yerinə yetirilməsi vaxtı

Məsul şəxs

^ I TƏŞKİLATİ MƏSƏLƏLƏR

1

2011/2012-ci tədris ilində kollecdə təlim-tərbiyə işlərinin illik planının hazırlanması və təsdiq edilməsi


avqust


Tərbiyə işləri üzrə d/m

2

Yeni dərs ili üçün qrup rəhbərlərinin təyin edilməsi

sentyabr

Tərbiyə işləri üzrə d/m

3

Yeni dərs ili üçün tədris qruplarının formalaşdırılması

sentyabr

rəhbərlik

4

Yeni dərs ilinin başlanması məqsədi ilə “Bilik günü” bayramının təntənəli keçirilməsi. (Kollecin rayon şöbələri daxil olmaqla)

sentyabr

rəhbərlik, tələbə həmkarlar təşkilatı tələbə gənclər təşkilatı

5

Azərbaycan Respublikası Nazirlər kabinetinin 13 yanvar 2010-cu il tarixli 6 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş 2010-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının orta ixtisas təhsili sistemində islahatlar üzrə tədbirlər proqramının tələbələrin həyata keçirilməsini təmin etməkIIl boyu

rəhbərlik, tələbə həmkarlar təşkilatı tələbə gənclər təşkilatı,şöbə müdirləri


^ II TƏLİM-TƏRBİYƏ SAHƏSİ ÜZRƏ PEDAQOJİ ŞURADA BAXILACAQ

MƏSƏLƏLƏR

1

Kollecdə və onun rayon şöbələrində tədris intizamının vəziyyətinin araşdırılması

Il boyu

Tərbiyə işləri üzrə d/m, T.G.T, T.H.T.

2

Kollecdə rayon şöbələrində mədəni-kütləvi və hərbi vətənpərvərlik tədbirlərin keçirilməsi haqqında

Il boyu

Tərbiyə işləri üzrə d/m, T.G.T, T.H.T.

3

Kollecdə tərbiyə işinin və gənclərin çağırışa qədər ki, hazırlığı vəziyyəti haqqında

Il boyu

Tərbiyə işləri üzrə d/m, T.G.T, T.H.T.

4

Kollecdə tələbələrin fiziki hazırlığı və idman oyunlarının keçirilməsi.

Il boyu

Idman rəhbəri, hərbi rəhbər

5

Qrup rəhbərlərinin hesabatlarının dinlənilməsi.

Hər ayın sonu

Tərbiyə işləri üzrə d/m

6

Tələbələrin asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsi ilə bağlı olan problemlərin öyrənilməsi və həlli yolları.

Il boyu


rəhbərlik, T.G.T, T.H.T.

^ II TƏLİM-TƏRBİYƏNİN KEYFİYYƏTİNİN YAXŞILAŞDIRILMASINA

DAİR TƏDBİRLƏR VƏ İDEYA SİYASİ TƏRBİYƏ

1

Ulu öndərimiz cənab Heydər Əliyevin 14 avqust 2001-ci il tarixində “Milli mənəvi dəyərlərimiz” haqqında Azərbaycan xalqına etdiyi müraciətlə bağlı mühazirələrin təşkili.

Il boyu

F.B.S., qrup T.G.T, T.H.T.

2

Azərbaycan Gəncliyi Dövlət proqramının həyata keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının prezidentinin sərəncamından (30 avqust 2005) irəli gələn tədbirlərin yerinə yetirilməsi və davam etdirilməsi.

Il boyu

şöbə müdirləri, F.B.S.

3

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin apardığı uğurlu daxili və xarici siyasətinin incəliklərinin öyrənilməsini təşkil etmək

a) “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin uğurlu daxili və xarici siyasəti”.

b)”Dövlət gənclər siyasəti”

v) “Gənclərin ictimai həyatda rolu və milli-mənəvi dəyərlərimiz”.

q)”Müasir gənclik və milli-mənəvi dəyərlərimiz”Il boyu


Il boyu
F.K.S., şöbə müdirləri


şöbə müdirləri, F.K.S., tələbə gənclər təşkilatı,

T.H.T.

4

Azərbaycan Respublikasında keçiriləcək Parlament seçkilərinə hazırlıq işləri və gənclərin seçkilərə hazırlaşdırılması;

-ilk dəfə səs verəcək gənclərin müəyyən edilməsi və onlarla hazırlıq işlərinin təşkili5

Azərbaycan Respublikasının təhsil sistemində tərbiyə işinin inkişaf proqramından irəli gələn tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etmək.

a)tərbiyə işinin təşkilinin ümumi prinsipləri.

b)təhsil müəssisəsində tərbiyə işinin əsas istiqaməti.

c)normativ və hüquq bazanın inkişafıIl boyu
F.K.S., qrup rəhbərləri, tələbə gənclər təşkilatı

6

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikasında Peşə təhsilinin inkişafı üzrə Dövlət proqramının həyata keçirilməsi.Mütəmadi


F.B.S. Tədris hissəsi


7

Fənn birləşmələri dərs ili ərzində təlim-tərbiyə prosesinin yaxşılaşdırılmasına dair müxtəlif disputlar, mühazirələr, seminarlar, olimpiadaların keçirilməsinin təşkili.


Mütəmadi


F.B.S. Tədris hissəsi


8

Tərbiyə işini təhsil islahatı və təhsil qanunlarının tələbələri səviyyəsində qurmaq milli tərbiyə, mənəvi dəyərlərin və islam əxlaqi xüsusiyyətlərinə diqqəti artırmaq


Il boyu


F.B.S., şöbə müdirləri, T.G.T, T.H.T.

9

Təhsilin humanistləşdirilməsi yolu ilə yeni pedaqoji təfəkkürün inkişafının təlim-tərbiyə prosesində yerinə yetirilməsi və təhsildə İKT.


Il boyu


F.B.S., şöbə müdirləri, T.G.T, T.H.T.

10

Tələbələrin maraqlarını nəzərə alaraq onların müxtəlif dərnəklərə cəlb olunmasını təmin etmək

Sentyabr-oktyabr

T.H.T., qrup rəhbərləri, dərnək rəhbərləri

11

Tərbiyə sahəsində Milli strategiya və siyasət prinsiplərini qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada yerinə yetirilməsini təmin etmək.


Il boyu


F.B.S., şöbə müdirləri, T.G.T

12

Qruplarda təşkilat saatların keçirilməsi

Il boyu


qrup rəhbərləri

13

Kollecin və rayon şöbələrində uşaq və gənclər arasında QİÇS və narkomaniyaya qarşı profilaktik işin gücləndirilməsi.


Il boyu


F.B.S., şöbə müdirləri, T.G.T, T.H.T.

14

“Sağlam həyat tərzi və narkomaniya” mövzusunda rəsm və inşa yazı müsabiqəsi keçirmək

vaxtaşırı

F.B.S., şöbə müdirləri, T.G.T

15

Yetkinlik yaşına çatmayanlarla iş idarəsinin əməkdaşları ilə tələbələrin görüşlərinin keçirilməsi. Məktəb həyatının demokratikləşdiril-məsi “Müəllim-tələbə” əməkdaşlığının formalaşması.


Il boyu


F.B.S., şöbə müdirləri, T.G.T, T.H.T.

16

Şagird və tələbələr arasında “Üçüncü minillikdə təhlükəsiz həyat və təmiz ekologiya uğrunda” inşa yazı müsabiqəsi


Il boyu


şöbə müdirləri, F.B.S., qrup rəhbərləri

17

Azərbaycan Respublikası Milli lideri H.Əliyevin 18 iyun 2001-ci il tarixli “Dövlət dilinin tətbibqi” işinin təkmilləşdirilməsi haqqında sərəncamından irəli gələn tədbirlərin keçirilməsini təşkil etmək

a) dövlət dili haqqında qanunun öyrənilməsi

b) ana dilində bədii qiraətlərin təşkiliIl boyu
şöbə müdirləri, F.B.S., qrup rəhbərləri

18

Vətəndaşlıq şüuru və yetkinlik mövzusunda diskusiya keçirmək.

Il boyu


şöbə müdirləri, F.B.S., T.G.T, T.H.T.

19

“Təhsil sistemində müasir yanaşmaların təşəkkülü” elan olunması 2011/2012-ci ildə onun davam etdirilməsində müxtəlif tədbirlərin təşkili


Il boyu


Psixoloq, şöbə müdirləri, T.G.T

20

Kollec üzrə “İlin ən yaxşı müəllim, ilin ən yaxşı tələbəsi” müsabiqəsinin keçirilməsi

vaxtaşırı

Psixoloq, T.G.T

^ IV HƏRBİ VƏTƏNPƏRVƏRLİK TƏRBİYƏSİ

1

Kollecdə və onun rayon şöbələrində Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzlərinin (bayraq, gerb, himn) öyrənilməsini təmin etmək

a) bayraq və onun rəngləri

b) gerbin rəmzi mənası

c) himnin öyrənilməsiIl boyuşöbə müdirləri, F.B.S., qrup rəhbərləri

2

Milli istiqlal marşının öyrənilməsi və hər gün oxunmasını təşkil etmək

Il boyu


Hərbi rəhbər, şöbə müdirləri

3

“Vətən sevgisi” mövzusunda bədii gecələr keçirmək

vaxtaşırı

şöbə müdirləri, F.B.S.

4

“Hardan başlanır vətən”, “Arxa da cəbhədir”, adlı bülletenlər buraxmaq

mütəmadi

F.B.S., T.G.T

5

Azərbaycanın Milli qəhrəmanları ilə görüşlər keçirmək

mütəmadi

F.B.S., hərbi rəhbər

6

Vətən uğrunda vuruşmuş və şəhid olmuş kollecin məzunlarının xatirəsini əbədiləşdirmək

mütəmadi

F.B.S., T.G.T, T.H.T.

7

Ordudan tərxis olunmuş məzunlar ilə tələbələrin görüşlərini keçirmək

mütəmadi

F.B.S., hərbi rəhbər

^ V MƏDƏNİ-KÜTLƏVİ TƏDBİRLƏR

1

Yeni dərs ilinin başlanması münasibətilə kollecdə və rayon şöbələrində “Bilik” bayramının keçirilməsi


15 sentyabr

F.B.S., qrup rəhbərləri, şöbə müdirləri

2

18 sentyabr “Milli Musiqi” gününün qeyd olunması

18 sentyabr

şöbə müdirləri, T.G.T, T.H.T.

3

21 sentyabr “Sülh günü”nün qeyd olunması


21 sentyabr

şöbə müdirləri, T.G.T, T.H.T.

4

Azzərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyinin bərpasının 20 illik yubiley tədbirlərinin şöbələr üzrə keçirilməsinin təşkili

Il boyu

şöbə müdirləri, T.G.T, T.H.T.

5

Müəllimlərin peşə bayramının keçirilməsini təşkil etmək

oktyabr

şöbə müdirləri, T.G.T

6

Miirzə İbrahimovun 100 illik yubiley mərasiminin təşkili

2011 sentyabr-dekabr

şöbə müdirləri, T.G.T

7

Mirzə Fətəli Axundzadənin 200- illik yubiley tədbirlərinin keçirilməsi


2012-ci il

şöbə müdirləri, T.G.T, F.B.S., T.H.T.


8

Mirzə Ələkbər Sabirin anadan olmasının 150-illik yubiley tədbirlərinin keçirilməsi

2012-ci il

şöbə müdirləri, T.G.T, F.B.S., T.H.T.
9

Kollecdə və rayon şöbələrində mövcud qanunvericiliyə uyğun olan tarixi və milli bayramlarının keçirilməsini təşkil etmək.

31 dekabr – Yeni il bayramı

8 mart – Qadınlar bayramı

21-22 mart – Novruz bayramı

31 mart – Azərbaycanlıların deportasiya və soyqırım günü

9 may – Qələbə günü

15 may – Ümumdünya ailə günü

17 may – İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları günü

28 may – Respublika günü

15 iyun – Milli qurtuluş günü

18 iyun- Azərbaycanda İnsan hüquqları günü

26 iyun – Milli ordunun yaranması

18 oktyabr – Dövlət müstəqilliyi

9 noyabr – Azərbaycan Respublikası Dövlət bayragı günü

12 noyabr – Konstitusiya günü

17 noyabr – Milli dirçəliş günü, ümumdünya tələbə günü

31 dekabr – dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü

Müxtəlif tarixlərə düşən Qurban və Ramazan bayramları

mütəmadi


Il boyu


Il boyu


F.B.S., T.G.T, şöbə müdirləri, T.H.T.


şöbə müdirləri, T.G.T, F.B.S., T.H.T.


şöbə müdirləri, T.G.T, F.B.S., T.H.T.10

Ulu öndər Heydər Əliyevin anım mərasimində müəllim və tələbələrin iştirakı

2011-dekabr

şöbə müdirləri, T.G.T, F.B.S., T.H.T.

11

Şəhərin tarixi yerlərinə, əsasən pedaqogika, incəsənət və tarix muzeylərinə gəzintilərin təşkili

Il boyu


şöbə müdirləri, qrup rəhbərləri

12

20 yanvar şəhidlərinin yad olunması , anma mərasiminin keçirilməsi

19-20 yanvar

şöbə müdirləri, T.G.T, T.H.T.

13

26 fevral “Xocalı harayı” ədəbi bədii konfrans

fevral

Dərnək rəhbərləri

T.G.T

14

Bədii öz fəaliyyət və dram dərnəklərinin işlərinin gücləndirilməsi

mütəmadi

Dərnək rəhbərləri


15

Kollecin idman kompleksində təmir və abadlıq işləri

mütəmadi

Fənn birləşməsi


16

Kollecdə qruplararası, şöbələrarası müxtəlif idman oyunlarının keçirilməsi.

a) mini futbol

b) voleybol

c) basketbol

d) stolüstü oyunlarmütəmadiF.B.S.


17

Yeni qəbul olunmuş tələbələrin idmanın müxtəlif bölmələrinə cəlb olunmasını təşkil etmək.

a) boks

b) güləş

c) voleybol

d) stolüstü tennisSentyabr-oktyabrF.B.S.,

qrup rəhbərləri


18

Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyevin fərman və sərəncamlarından irəli gələn tədbirlərin həyata keçirilməsi


Il boyu

F.B.S.,

şöbə müdirləri, T.G.T

^ VI ƏMƏK VƏ PEŞƏ YÖNÜMÜ ÜZRƏ İŞLƏR

1

Azərbaycan RespublikasI konstitusiyasının öyrənilməsi

Il boyu

F.B.S

2

Növbəti dərs ili üçün tələbə qəbulu ilə bağlı peşə yönümü işlərin təşkili

Il boyu

F.B.S

şöbə müdirləri

3

Qrup rəhbərləri ilə peşə yönümü işlərinə dair seminar keçirmək

mart

Tərbiyə işləri üzrə d/m

4

Tələbələrin kitabxanaya cəlb olunmasını təşkil etmək

mütəmadi

qrup rəhbərləri


5

“Tələbə özünüidarəsi” dəyirmi stol arxasında söhbət

mütəmadi

T.G.T, T.H.T.

6

Kollecin rayon şəbələrində həyətyanı sahələrin təmiz, səliqəli saxlanması və yaşıllaşdırılması işlərini təşkil etmək


Il boyu

şöbə müdirləri qrup rəhbərləri^ VII FİZİKİ TƏRBİYƏ VƏ SAĞLAMLIQ

1

Kollecin bütün müəllim və tələbə kollektivinin həkim müayinəsindən keçirilməsini təşkil etmək

sentyabr

şöbə müdirləri, idman rəhbərləri

2

Kollecin idmançılarının əldə etdikləri nailiyyətlərlə yeni qəbul olunmuş tələbələrin tanışlığını təmin etmək


sentyabr


şöbə müdirləri, idman rəhbərləri

3

Tələbələrin müxtəlif idman bölmələrinə cəlb olunmasını təmin etmək

Sentyabr-oktyabr

şöbə müdirləri, idman rəhbərləri, qrup rəhbərləri


4

Qruplar arasında müxtəlif idman yarışlarının təşkil olunması

Il boyu

idman rəhbərləri, qrup rəhbərləri

5

Rayon, şəhər və respublika idman yarışlarında tələbələrin iştirakını təmin etmək

Il boyu

idman rəhbərləri, qrup rəhbərləri

^ VII MÜƏLLİM VƏ TƏLƏBƏLƏRİN SOSİAL-İQTİSADİ VƏZİYYƏTİNİN

YAXŞILAŞDIRILMASI

1

Müəllimlərin məvaciblərini, tələbələrin təqaüdlərini vaxtında verilməsini təmin etmək

Il boyu

rəhbərlik

2

Yeməkxanada ictimai-iaşə xidmətlərinə nəzarət etmək

Il boyu

rəhbərlik

3

Tələbələrin müxtəlif problemlərinə kömək etmək

Il boyu

rəhbərlik

^ IX VALİDEYNLƏRLƏ ƏLAQƏ

1

Ayrı-ayrı qruplarda valideyn iclasları keçirmək

Il boyu

şöbə müdirləri, qrup rəhbərləri


2

Valideynlərlə fərdi əlaqə saxlamaq
qrup rəhbərləri

3

Hüquq mühafizə orqanları işçiləri ilə əlaqə və onlarla görüşlər keçirmək

Il boyu

Tərbiyə işləri üzrə d/m


^ Tərbiyə işləri üzrə direktor müavini: F.M.Məmmədov


«Təsdiq edirəm»

BSPT-nin direktoru

--------------------------- f.r.e.n. V.Ö.Orucov

14.09.2009

17 iyul 2009-cu il tarixli Azərbaycan

müəllimi qəzeti


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 319 №-li 22 iyun 2009-cu il tarixli sərəncamı ilə təsdiq olunmuş 1941-1945-ci illər müharibəsində Qələbənin 65 illik yubiliyenin qeyd edilməsi üzrə Milli proqramın icrasının təmin edilməsi məqsədilə Təhsil Naziri M.C.Mərdanovun 10 iyul 2009-cu il tarixli əmrinin texnikumda icra edilməsi üçün

^ Tədbirlər planıTədbirlərin adları

Icra müddəti

Icra edənlər

1

1941-1945-ci illər müharibəsinin yaranması haqqında seminar
Humanitar F.B.K

2

Azərbaycan xalqının qələbənin təmin edilməsində müstəsna rolu haqqında seminar
Humanitar F.B.K, “Dayaq studiyası”

3

Qələbənin əldə edilməsində Azərbaycan nefrçilərinin rolu
Humanitar F.B.K, “Dayaq studiyası”

4

1941-1945-ci illər müharibəsində Azərbaycan qadınlarının qəhramanlığı haqqında mühazirə
Humanitar F.B.K, “Dayaq studiyası”

5

Böyük Vətən müharibəsinin 65 illiyinin Azərbaycan qəhramanlarına həsr olunmuş “İnşa” yazı müsabiqəsinin keçirilməsi
Humanitar F.B., dil-ədəbiyyat fənn birləşməsi

6

1941-1945-ci illər müharibəsi iştirakçıları və veteranları ilə görüşlər keçirmək
Humanitar F.B.K, “Dayaq studiyası”

7

H.Aslanovun və M.Hüseynzadənin abidələrinə tələbələrin ziyarətini təşkil etmək
T.H.T., T.G.T, rəhbərlik

8

65 illik qələbə münasibətilə təntənəli yığıncaq aparmaq
rəhbərlik^ Tərbiyə işləri üzrə direktor müavini: F.M.Məmmədov


«Təsdiq edirəm»

BSPT-nin direktoru

--------------------------- f.r.e.n. V.Ö.Orucov

14.09.2009


Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin müavini Narkomaniya və Narkotik vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının sədri cənab Əli Həsənovun 16.06.2009-cu il tarixli 02-983 №-li məktubuna əsasən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 iyun 2007-ci il 2271 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Narkotik vasitələrin psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsi və narkomanlığın yayılması ilə mübarizə üzrə proqram”dan (2007/2012-ci illər) irəli gələn vasitələrin yerinə yetirilməsi məqsədilə cari ilin iyun-dekabr aylarında ölkə ərazisində “xaş-xaş” 2009 şərti adlı qabaqlayıcı kompleks əməliyyat və profilaktik tədbirlərin texnikumda həyata keçirilməsi haqqında tədbirlər

PLANITədbirlərin adları

Icra müddəti

Icra edənlər

1

Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İ.Əliyevin 28 iyun 2007-ci il tarixli 2271 nömrəli sərəncamının “Narkotik vasitələrin psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsi və narkomanlığın yayılması ilə mübarizə üzrə proqram”ı (2007/2012-ci illər) müəllim və tələbələrin tanışlığını təmin etməksentyabr-oktyabr

T.H.T., T.G.T, psixoloq, “Dayaq studiyası”, qrup rəhbərləri

2

Təhsil Nazirinin müavini E.Qasımovun 46-20-4582/16 saylı 15.07.2009-cu il tarixli məktubunun mətni ilə müəllim və tələbələrin tanışlığını təmin etmək

sentyabr

Şöbə müdirləri F.B.

3

Respublikanın Balakən, Zaqatala, Cəlilabad, Masallı, Astara, Qazax, Akstafa bölgələrindən texnikuma qəbul olmuş tələbələrin valideynləri və yaxınları ilə görüşlər təşkil etmək

oktyabr, noyabr, dekabr

Şöbə müdirləri T.H.T., T.G.T, psixoloq, qrup rəhbərləri

4

“Xaş-xaş” 2009 şərti adlı kompleks əməliyyatın keçirilməsinin şərtləri və məqsədi haqqında texnikum tələbələrinin maarifləndirilməsini təmin etmək

sentyabr-oktyabr

Şöbə müdirləri T.H.T., T.G.T, qrup rəhbərləri

“Dayaq studiyası”,

5

Sabunçu raqonu polis idarəsinin “Narkomaniyaya qarşı mübarizə” şöbəsinin əməkdaşları ilə tələbələrin görüşlərini təşkil etmək

noyabr-dekabr

Şöbə müdirləri T.H.T., T.G.T,

“Dayaq studiyası”,

6

“Sağlam cəmiyyətdə sağlam həyat tərzi” mövzusunda dəyirmi masa keçirmək

noyabr

T.H.T., T.G.T, psixoloq

“Dayaq studiyası”,

7

“Gələcəyin uşaqlarını düşünün” mövzusunda mühazirə

dekabr

T.H.T., T.G.T, psixoloq

8

“Narkotik tərkibli yabanı bitkilər” və onların törətdikləri fəsadlar mövzusunda mühazirə

dekabr

Kimya, biologiya F.B.


^ Tərbiyə işləri üzrə direktor müavini: F.M.Məmmədov


«Təsdiq edirəm»

BSPK-nin direktoru

--------------------------- f.r.e.n. V.Ö.Orucov

23 sentyabr- 2010 cu il tarixli


Mirzə Ələkbər Sabirin (Məşədi Ələkbər Hacı Zeynalabdin oğlu Tahirzadənin ) anadan olmasının 150 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 941№-li 01 iyun 2010-cu il tarixli sərəncamının Təhsil Naziri M.C.Mərdanovun 24.06.2010-cu il tarixli əmrinin Kollecde icra edilməsi məqsədi ilə

^ Tədbirlər planıTədbirlərin adları

Icra müddəti

Icra edənlər

1

Mirzə Ələkbər Sabirin yaradıcılığına həsr olunmuş ədəbi bədii gecənin təşkili

Oktyabr,dekabr 2010

Ədəbiyyat F.B.K

2

Mirzə Ələkbər Sabirin “Satirik şerləri” üzrə müsabiqə keçirmək

Oktyabr,

2011

Ədəbiyyat F.B.K

3

Mirzə Ələkbər Sabirin “150” il adlı divar qəzetlərinin buraxılması (şöbələr üzrə)

Sentyabr, dekabr 2012

Şöbə

müdirləri

4

“Sabir gülür və güldürür” mövzusunda tələbələr arasında rəsm müsabiqəsi keçirmək

Aprel may 2012

Şöbə

müdirləri F.B.K,T.H.T., T.G.T,

5

Azərbaycan yumorstik satirasının banisi M.Ə.Sabirin yaradıcılığında maarifçilik idealarının təbliği mövzusunda inşa yazı müsabiqəsi keçirmək

Fevral mart 2012

ədəbiyyat F.B.K, Şöbə

müdirləri

6

Mirzə Ələkbər Sabirin Azərbaycan realizimi mövzusunda seminar

Aprel 2010

Ədəbiyyat F.B.K

7

Mirzə Ələkbər Sabirin anadan olmasının 150 illik yubileyinin keçirilməsi

2012

Ədəbiyyat F.B.K rəhbərlik

8

Mirzə Ələkbər Sabirin ev muzeyinə tələbələrin səyahətini təşkil etmək

May 2011

Şöbə

müdirləri F.B.K,T.H.T., T.G.T,^ Tərbiyə işləri üzrə direktor müavini: F.M.Məmmədov


«Təsdiq edirəm»

BSPK-nin direktoru

--------------------------- f.r.e.n. V.Ö.Orucov

15 sentyabr- 2010 cu il


Bakı Sənaye-Pedoqoji Kollecin sentyabr 2010- cu il üçün mədəni-kütləvi və hərbi- vətənpərvərlik tərbiyyəsi işlərinin aylıq

İş planıTədbirlərin adları

Icra müddəti

Icra edənlər

1

2010/2011-ci tədris ilinin başlanması münasibəti ilə Kollecde və rayon şöbələrində “Bilik “bayramının keçirilməsi

15 Sentyabr

2010

Şöbə

müdirləri F.B.K,T.H.T., T.G.T, Dayaq təbə studiyası

2

Əsas və orta təhsil bazasından qəbul olunmuş tələbələri kollecin maddi-texniki bazası ilə tanış etmək

15-16 Sentyabr

2010

Şöbə

müdirləri qrup rəhbərləri T.H.T., T.G.T,

3

Bütün tədris qruplarında Dövlət Himninin oxunmasını öyrətmək

Hər gün

Şöbə

müdirləri qrup rəhbərləri T.H.T., T.G.T

4

Qruplarda təşkilatı işlərin təşkili və yerinə yetirilməsi

Ay ərzində

Şöbə

müdirləri, qrup rəhbərləri T.H.T., T.G.T,

5

21 sentyabr Dünya ölkələrində “Sülh” günüdür. Mövzusunda seminar (1981- ci il BMT-nin qərarı ilə və Təhsil Nazirinin 27.08.08 tarixli 46-20-6050/16 saylı məktubuna əsasən)

18-21 sentyabr

2010

Şöbə

müdirləri T.H.T., T.G.T, psixoloq

“Dayaq studiyası”,

6

Bütün qruplarda “Sülh saatı” məşğələlərinin keçirilməsi

18-21 sentyabr 2010

İctimai elmlər FBK Şöbə

müdirləri tədris hissəsi

7

Tələbələrin maraq dairələrinə görə müxtəlif dərnəklərə cəlb olunmasını təmin etmək


Ay ərzində

Dərnək rəhbərləri İdman rəhbərləri Qrup rəhbəri

8

Tələbələrin sosial vəziyyəti ilə maraqlanmaq onların bəzi problemlərinin həllinə kömək etmək

Ay ərzində

Şöbə

müdirləri F.B.K,T.H.T., T.G.T,^ Tərbiyə işləri üzrə direktor müavini: F.M.Məmmədov


«Təsdiq edirəm»

BSPK-nin direktoru

--------------------------- f.r.e.n. V.Ö.Orucov

01 noyabr- 2010 cu il


Bakı Sənaye-Pedoqoji Kollecin noyabr 2010- cu il üçün mədəni-kütləvi və hərbi- vətənpərvərlik tərbiyyəsi işlərinin aylıq

İş planıTədbirlərin adları

Icra müddəti

Icra edənlər

1

Kollecin bütün tədris qruplarında Dövlət Himninin oxunmasını öyrətmək

Hər gün

Şöbə

müdirləri Dayaq təbə studiyası

2

7 noyabr Milli məclisə deputat seçkilərində müəllim və tələbələrin aktiv iştirakının təmin olunmasını təşkil etmək

07 noyabr

Şöbə

müdirləri qrup rəhbərləri

3

9 noyabr Dövlət bayrağı günü münasibəti ilə toplantının keçirilməsi

09 noyabr

Şöbə

müdirləri qrup rəhbərləri T.H.T., T.G.T

4

10 noyabr Ümumdünya Gənclər günü münasibəti ilə toplantının keçirilməsi

10 noyabr

Şöbə

müdirləri, qrup rəhbərləri T.H.T., T.G.T,

5

12 noyabr konstitusiya günü münasibəti ilə toplantının keçirilməsi

I saylı şöbə

E. Həsənov

A.Məmmədova

6

17 noyabr “Milli dirçəliş” günü münasibəti ilə bayram tədbirinin keçirilməsi

17 noyabr

II saylı şöbə Dayaq təbə studiyası

7

Tələbələrin muzeylərə gəzintilərinin təşkil olunması


Ay ərzində

Qrup rəhbəri Şöbə

müdirləri


8

Fərdi tərbiyəyə ehtiyac duyulan tələbələrlə söhbətlərin təşkili və onların valideyinləri ilə əlaqə saxlamaq

Ay ərzində

Qrup rəhbəri Şöbə

müdirləri

Psixoloq

9

Tələbələrin Teatr tamaşalarına səyahətlərini təşkil etmək

Mütəmadi

Qrup rəhbəri T.H.T., T.G.T,

Psixoloq

10

Qrup rəhbərlərinin hesabatı

25\30 noyabr

Qrup rəhbərləri

11

Müəllim və tələbələrin həkim müainəsindən keçirilməsi

Ay ərzində

Şöbə müdirləri

İdman rəhbərləri Qrup rəhbəriTərbiyə işləri üzrə direktor müavini: F.M.Məmmədov

Добавить документ в свой блог или на сайт


Реклама:

Похожие:

«Təsdiq edirəm» bspk-nin direktoru f r. e n. V.Ö. Orucov icon“Təsdiq edirəm” bspk – nin direktoru f r. e n V.Ö. Orucov

«Təsdiq edirəm» bspk-nin direktoru f r. e n. V.Ö. Orucov iconTəsdiq edirəm” bspt-nin direktoru f r. e n V.Ö. Orucov

«Təsdiq edirəm» bspk-nin direktoru f r. e n. V.Ö. Orucov iconRazılaşdırılmışdır” “Təsdiq edirəm” bspk tərbiyə işləri üzrə Bakı Sənaye – Pedaqoji Kollecin

«Təsdiq edirəm» bspk-nin direktoru f r. e n. V.Ö. Orucov iconRazılaşdırılmışdır” “Təsdiq edirəm” bspk təlim –tərbiyə işləri üzrə Bakı sənaye-Pedaqoji Kollecinin

«Təsdiq edirəm» bspk-nin direktoru f r. e n. V.Ö. Orucov iconBaki sənaye – pedaqoji kolleci Təsdiq edirəm: Tədris işləri üzrə direktor müavini
«14» noyabr 2006-cı ildə təsdiq olunmuş tədris proqramı əsasında tərtib olunmuş və Təbiət elmləri fənn birləşməsinin iclasında müzakirə...

«Təsdiq edirəm» bspk-nin direktoru f r. e n. V.Ö. Orucov iconTƏSDİq ediRƏm fk sədri Quliyev R. Z

«Təsdiq edirəm» bspk-nin direktoru f r. e n. V.Ö. Orucov iconBakı Sənaye-Pedaqoji Texnikumu "Təsdiq edirəm"

«Təsdiq edirəm» bspk-nin direktoru f r. e n. V.Ö. Orucov iconTəsdiq edirəm: Tədris işləri üzrə direktor

«Təsdiq edirəm» bspk-nin direktoru f r. e n. V.Ö. Orucov iconTəsdiq edirəm: Tədris işıəri üzrə direktor

«Təsdiq edirəm» bspk-nin direktoru f r. e n. V.Ö. Orucov iconBaki sənaye – pedaqoji kolleci Təsdiq edirəm: Tədris işləri üzrə direktor müavini
«27» aprel 2011-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 670 saylı əmri ilə təsdiq olunmuş tədris proqramı əsasında...

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©sd2.uchebalegko.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы