Ehm-in proqram təminatı fənnindən testlər icon

Ehm-in proqram təminatı fənnindən testlər

Реклама:Скачать 263.83 Kb.
НазваниеEhm-in proqram təminatı fənnindən testlər
страница2/3
Дата конвертации16.03.2013
Размер263.83 Kb.
ТипДокументы
источник
1   2   3


E)

 1. düyməsi nə üçündür?

A) sənədi çap etmək

B) bütün mətni qeyd etmək

C) sənədi yadda saxlamaq

D) çapdan öncə sənədə baxış keçirmək

E) mətndə orfoqrafik səhvləri yoxlamaq

 1. Çap olunmayan simvolların görünməsi üçün hansı düymədən istifadə edilir?

A)

B)

C)

D)

E)

 1. Şriftin rənginin dəyişdirilməsi üçün hansı düymədən istifadə edilir?

A)

B)

C)

D)

E)

 1. Düstur yazmaq üçün istifadə edilən proqramın adı nədir?

A) Microsoft Equation 3.0

B) Windows Media Player

C) PaintBrush

D) Adobe Acrobat Document

E) Presentation Microsoft Power Point

 1. Hesablayın: 4 Mbayt – 9 Kbayt = ?

A) 13 Mbayt

B) 3996 Kbayt

C) 4086 Kbayt

D) 4087 Kbayt

E) 4087 Mbayt

 1. Səhifənin parametrlərini düzəltmək üçün hansı əmrlərdən istifadə olunur?

A) File – Print (Файл/Печать)

B) File – Page Setup (Параметры страницы)

C) File – Print Preview (Файл/Предварительный просмотр)

D) Edit – Clear (Правка/Очистить)

E) Insert – Picture (Вставка/Рисунок)

 1. Mətnə şəkil daxil etmək üçün hansı menüdan istifadə olunur?

A) Window (Окно)

B) Tools (Сервис)

C) Table (Таблица)

D) Edit (Правка)

E) Insert (Вставка)

 1. Sənədi bir neçə sütunda yazmaq üçün hansı menüdan istifadə olunur?

A) Format (Формат)

B) File (Файл)

C) View (Вид)

D)Edit (Правка)

E) Tools (Сервис)


 1. Orfoqrafiya və qrammatikanı yoxlamaq üçün istifadə edilən əmr hansı menüdadır?

A) Tools (Сервис)

B) Edit (Правка)

C) File (Файл)

D) Insert (Вставка)

E) Window (Окно)

 1. Cari sənədi yeni adla yaddaşda necə saxlamaq olar?

A) File – Print Preview (Файл/Предварительный просмотр)

B) File – Save as (Файл/Сохранить как)

C) File – Save (Файл/Сохранить)

D) Window – New (Окно/Новое)

E) View – Print Layout (Вид/Разметка страницы)


 1. Səhifəyə məcburi keçid hansı üsulla yerinə yetirilir?

A) Ctrl+Enter

B) Ctrl+End

C) Ctrl+Home

D) Ctrl+P

E) Ctrl+O


 1. Siyahını əlifba sırasına görə düzmək üçün hansı düymədən istifadə etmək lazımdır?

A)

B)

C)

D)

E)


 1. Cədvəlin bir neçə yanaşı xanasını birləşdirmək üçün hansı əmrdən istifadə edilir?

A) Table – Merge cells (Таблица/Объединить ячейки)

B) Table – Split Cells (Таблица/Разбить ячейки)

C) Table –Table Autoformat (Таблица/Автоформат таблицы)

D) Format – Font (Формат/Шрифт)

E) Format – Borders and Shading (Формат/Границы и заливка)


 1. Sənəddə bir sözü başqa sözlə əvəz etmək üçün hansı əmrdən istifadə etmək olar?

A) File – Save as (Файл/Сохранить как)

B) File – Print (Файл/Печать)

C) Edit – Replace (Правка/Заменить)

D) Insert – Picture (Вставка/Рисунок)

E) Tools – Language (Сервис/Язык)


 1. Mətnin hamısını qeyd etmək üçün klaviaturanın hansı düymələrindən istifadə edilir?

A) Ctrl+Y

B) Ctrl+Z

C) Ctrl+X

D) Ctrl+N

E) Ctrl+A


 1. Klaviaturada olmayan simvolların sənədə daxil olunması üçün hansı əmr yararlıdır?

A) File – Save (Файл/Сохранить)

B) Edit – Find (Правка/Найти)

C) Insert – Picture (Вставка/Рисунок)

D) Insert – Object (Вставка/Объект)

E) Insert – Symbol (Вставка/Символ) 1. Cədvəl daxilində mətnin istiqamətini hansı alətlə dəyişmək mümkündür?

A)

B)

C)

D)

E)


 1. Sənədin sonuna keçmək üçün hansı düymələrdən istifadə olunmalıdır?

A) Ctrl+Home

B) Home

C) Ctrl+End

D) End

E) Page Down


 1. Mübadilə buferindəki obyektlərin sayı ən çox nə qədər ola bilər?

A) 256

B) 1024

C) 24

D) 8

E) sonsuz sayda


 1. Aşağıdakı mətndə sözlərin altından çəkilən qırmızı xətlər nəyi bildirir?A) altından xətt çəkilmiş sözlərdə orfoqrafik səhv vardır

B) altından xətt çəkilmiş sözlərdə qrammatik səhv vardır

C) bu sözlərə hiperistinad verilib

D) bu sözlər sənədə şəkil kimi yerləşdirilib

E) bu sözlər çapda görünməyəcək


 1. 5 səhifəlik məlumat yaddaşda 8775 bayt yer tutur. Hər səhifədə 15 sətir olarsa, bir sətirdə neçə simvol yerləşir?

A) 175

B) 200

C) 25

D) 1755

E) 117


 1. Yaddaşda olan sənədin açılması üçün hansı düymələrdən istifadə edilir?

A) Ctrl+A

B) Ctrl+O

C) Ctrl+K

D) Ctrl+Home

E) Ctrl+End


 1. Diaqramların daxil edilməsi üçün lazım olan əmr hansı menüya daxildir?

A) Insert (Вставка)

B) Tools (Сервис)

C) Edit (Правка)

D)Format (Формат)

E) Table (Таблица)

 1. 40960 bit neçə Kbaytdır?

A) 5

B) 8

C) 32

D) 12

E) 4


 1. Bunlardan hansı orfoqrafiyanı yoxlayır?

A)

B)

C)

D)

E)


 1. Word haqqında ətraflı məlumatı hansı menü vasitəsilə almaq olar?

A) File (Файл)

B) Edit (Правка)

C) Table (Таблица)

D) Insert (Вставка)

E) Help (Справка)


 1. işarələr qrupu hansı panelə aiddir?

A) Formatting (Форматирование)

B) Standart (Стандартная)

C) Drawing (Рисование)

D)WordArt

E) Tables and Borders (Таблицы и границы


 1. Ləğv olunmuş əməliyyatı bərpa etmək üçün hansı üsul doğrudur?

A) Ctrl+Z

B) Ctrl+K

C) Ctrl+Alt+Delete

D) Ctrl+N

E) Ctrl+Y


 1. Funksional baxımdan yaddaş hansı hissələrə bölünür?

A) əsas, daimi

B) daxili, xarici

C) əməli, daimi

D) daimi, xarici

E) əsas, əlavə


 1. Bütün səhifəni çərçivəyə necə salmaq olar?

A) Edit – Select All (Правка/Выделить все)

B) View – Print Layout (Вид/Разметка страницы)

C) Format – Borders and Shading (Формат/Границы и заливка)

D) Window – New (Окно/Новое)

E) File – Save (Файл/Сохранить)

 1. Hansı düymə vasitəsilə faylı e-maillə göndərmək olar?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) heç biri


 1. Bu elementlərdən hansı digər qovluğa keçidi təmin edir?

A) 1

B) 2

C) 3

D)4

E) heç biri


 1. Abzasın birinci hərfini xüsusi formada vermək üçün hansı əmrdən istifadə olunur?

A) Format – Columns (Формат/Колонки)

B) Format – Drop Cap (Формат/Буквица)

C) Format – Autoformat (Формат/Автоформат)

D) Insert – Break (Вставка/Разрыв)

E) Insert – Symbol


 1. Proqramla idarə olunan ilk universal kompüter nə vaxt yaradılmışdır?

A) 1930

B) 1946

C) 1830

D) 1642

E) 1673

 1. Rabitə kanalında sürəti ölçmə vahidi nədir?

A) Mbit

B) Mbit/san

C) Mbayt

D) Mhers

E) Kbit

 1. Şəbəkə resurslarını idarə edən proqram hansıdır?

A) Əməliyyat sistemi

B) Sistem proqram təminatı

C) Tətbiqi proqram təminatı

D) Şəbəkə proqram təminatı

E) Proqramlaşdırma dilləri

 1. OSI-nin ən üxarı səviyyəsi necə adlanır?

A) Tətbiqi

B) Fiziki

C) Kanal

D) Şəbəkə

E) Seans

 1. Bir neçə şəbəkə qurğusunun qoşulduğu qurğu necə adlanır?

A) Kommutator

B) Modem

C) Hub

D) Marşrutizator

E) Şlüz

 1. Əlaqə kanalı nə üçündür?

A) İnformasiyanın ötürülməsi üçün

B) İnformasiyanın yadda saxlanması üçün

C) İnformasiyanın silinməsi üçün

D) İnformasiyanın bərpası üçün

E) Verilənləri kompüterə daxil etmək üçün

 1. İnternetdə hansı tip qrafik fayllardan geniş istifadə edilir?

A) jpg və gif

B) doc və txt

C) zip və rar

D) mp3 və mp4

E) xls və mdb


 1. IP ünvanda maksimal ədəd neçə ola bilər?

A) 8

B) 255

C) 256

D) 254

E) 32


 1. HTML nədir?

A) Sayt

B) Brauzer

C) Hipermətn yaradan dil

D) Tərcümə proqramı

E) Axtarış sistemi


 1. Outlook Express nə proqramıdır?

A) Tərcümə proqramı

B) E-mail proqramı

C) Mətn redaktoru

D) Cədvəl redaktoru

E) Qrafik redaktor

 1. IP ünvanın uzunluğu neçədir?

A) 2 bit

B) 256 bit

C) 8 bayt

D) 8 bit

E) 32 bit

 1. Provayder nədir?

A) Şəbəkədə kompüterlərin ünsiyyət dili

B) Domen adları xidməti

C) İnternet xidmətini təşkil edən şirkət

D) Verilənlərin ötürülmə protokolu

E) Ünvanların müəyyən edilməsi protokolu

 1. Elektron poçtun göndərilməsi protokolu hansıdır?

A) POP3

B) SMTP

C) IMAP

D) FTP

E) ISP

 1. Elektron poçtun qəbul edilməsi protokolu hansıdır?

A) POP3

B) SMTP

C) HTTP

D) FTP

E) ISP

 1. Aşağıdakılardan hansı İnternetin xidməti deyil?

A) e-mail

B) telnet

C) gopher

D) www

E) assembler

 1. İnternetin yaranması hansı ilə təsadüf edir?

A) 1995

B) 1996

C) 1969

D) 1971

E) 1981

 1. İlk elektron poçt nə vaxt yaradılmışdır?

A) 1971

B) 1969

C) 1992

D) 1993

E) 1995

 1. Aşağıdakılardan hansı şəbəkə protokolu deyil?

A) ISP

B) POP3

C) SMTP

D) HTTP

E) FTP

 1. Aşağıdakılardan hansı brauzer deyil?

A) Netscape Navigator

B) Opera

C) Mozilla

D) Internet Explorer

E) MS Outlook

 1. İlk brauzer hansı hesab olunur?

A) Mosaic

B) SndMsg

C) Sun Microsystems

D) Almanac

E) The World

 1. Dövlət təşkilatlarına məxsus domen hansıdır?

A) az

B) gov

C) edu

D) org

E) net

 1. Təhsil müəssisələrinə məxsus domen hansıdır?

A) az

B) org

C) gov

D) edu

E) net

 1. İnternet Explorer proqramında səhifəni yenidən yükləmək üçün hansı düymədən istifadə edilir?

A) Insert

B) F5

C) ESC

D) Enter

E) TAB 1. Müxtəlif protokollardan istifadə edən şəbəkələrin əlaqələndirilməsi üçün nədən istifadə edilir?

A) Şlüz

B) Körpü

C) Marşrutizator

D) Konsentrator

E) Provayder

 1. Verilənlərin ötürülmə protokolu hansıdır?

A) TCP

B) IP

C) FTP

D) IMAP

E) HTTP

 1. Hansı veb-səhifə formatıdır?

A) .htm

B) .avi

C) .jpg

D) .http

E) .com


 1. Hansı lokal şəbəkədir?

A) MAN

B) CAN

C) LAN

D) WAN

E) PAN

 1. 1 Kbit nəyə bərabərdir?

A) 1000 bit

B) 1024 bit

C) 1000 bayt

D) 1024 bayt

E) 128 bayt

 1. Əraziyə görə şəbəkələr hansı tiplərə bölünür?

1. lokal

2. terminal

3. birranqlı

4. qlobal

5. regional

A) 1, 4, 5

B) 1, 3, 5

C) 2, 3, 4

D) 1, 2, 3

E) 2, 4, 5


 1. OSI modelində neçə səviyyə var?

A) 5

B) 9

C) 7

D) 6

E) 8

 1. OSI modelində ən aşağı səviyyə hansıdır?

A) Nəqliyyat

B) Seans

C) Kanal

D) Tətbiqi

E) Fiziki

 1. TCP protokolundan OSI modelinin hansı səviyyəsində istifadə olunur?

A) Nəqliyyat

B) Seans

C) Kanal

D) Tətbiqi

E) Fiziki

 1. Ethernet şəbəkəsinin topologiyası nədir?

 1. ağacvari

 2. ulduz

 3. şin

 4. halqavari

 5. qarışıq
 1. Aşağıdakılardan hansı fərdi şəbəkədir?


A) MAN

B) CAN

C) LAN

D) WAN

E) PAN


 1. Aşağıdakılardan hansı regional şəbəkədir?

A) MAN

B) CAN

C) LAN

D) WAN

E) PAN

 1. Aşağıdakılardan hansı lokal şəbəkə topologiyasıdır?

1. regional

2. ulduz

3. birranqlı

4. şin

5. halqavari

A) 1, 4, 5

B) 2, 3

C) 1, 4

D) 2, 4, 5

E) 1, 3, 4

 1. Hansı qlobal şəbəkədir?

A) MAN

B) CAN

C) LAN

D) WAN

E) PAN

 1. Kabel tipləri hansıdır?

1. koaksial

2. optik-lifli

3. peyk

4. burulmuş cüt

5. radiokanal

A) 1, 3, 4

B) 1, 2, 4

C) 2, 4, 5

D) 2, 3, 5,

E) 1, 4, 5


 1. Lokal şəbəkədə resursların işini təmin edən proqram təminatı necə adlanır?

A) verilənlər bazası

B) şəbəkə ƏS

C) administrator

D) provayder

E) körpü

 1. hansı topologiyadır?

A) ağacvari

B) ulduz

C) şin

D) halqavari

E) qarışıq

 1. hansı topologiyadır?

A) ağacvari

B) ulduz

C) şin

D) halqavari

E) qarışıq

 1. hansı topologiyadır?

A) ağacvari

B) ulduz

C) şin

D) halqavari

E) qarışıq

 1. hansı topologiyadır?

A) ağacvari

B) ulduz

C) şin

D) halqavari

E) qarışıq

 1. Siqnalları çevirən qurğunun adı nədir?

A) körpü

B) modem

C) hub

D) şlüz

E) şəbəkə adapteri

 1. Hansı topologiyada bütün kompüterlər bir mərkəzi qovşaqla birləşdirilir?

A) ağacvari

B) ulduz

C) şin

D) halqavari

E) qarışıq 1. Əgər şəbəkədə bütün kompüterlər eyni hüquqa malikdirlərsə, bu şəbəkə necə adlanır?

A) birranqlı

B) qlobal

C) lokal

D) müştəri-server

E) qarışıq

 1. Nəzəri olaraq, 57600 bit/san sürətlə işləyən modem 3600 baytlıq informasiyanı nə qədər vaxta ötürə bilər?

A) 0,5 san

B) 5 san

C) 1 dəq

D) 0,2 san

E) 1 san

 1. Xarici yaddaş qurğusu nə üçün istifadə olunur?

A) kiçik həcmli informasiyanı yadda saxlamaq üçün

B) informasiyanı uzun müddət yadda saxlamaq üçün

C) informasiyanı kompyuterə daxil etmək üçün

D) informasiyanın silinməsi üçün

E) məntiqi əməliyyatları yerinə yetirmək üçün
1   2   3Реклама:

Похожие:

Ehm-in proqram təminatı fənnindən testlər iconTədris etdiyim fənlər ehm-in proqram təminatı

Ehm-in proqram təminatı fənnindən testlər iconTətbiqi proqram təminatı

Ehm-in proqram təminatı fənnindən testlər iconProqram II 010201 (64 saat) Bakı 2005 azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ TƏHSİl problemləRİ ÜZRƏ respublika elmi metodik məRKƏZİ “bazar iQTİsadiyyatinin əsaslari” proqram

Ehm-in proqram təminatı fənnindən testlər iconAZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan respublikasinin təHSİl problemləRİ İnstitutu baki sənaye – pedaqoji kolleci
«Biologiya» fənni üzrə tövsiyyə olunmuş bu proqram Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Elmi-Metodik Şurası tərəfindən bəyənilmiş...

Ehm-in proqram təminatı fənnindən testlər iconAZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan respublikasinin təHSİl problemləRİ İnstitutu baki sənaye – pedaqoji kolleci
«Biologiya» fənni üzrə tövsiyyə olunmuş bu proqram Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Elmi-Metodik Şurası tərəfindən bəyənilmiş...

Ehm-in proqram təminatı fənnindən testlər iconFƏLSƏFƏ ” FƏNNİNDƏn təXMİNİ suallar

Ehm-in proqram təminatı fənnindən testlər iconSosiologiya fənnindən təxmini suallar və anlayışlar

Ehm-in proqram təminatı fənnindən testlər iconİnsan və cəmiyyət fənnindən Təxmini imtahan sualları

Ehm-in proqram təminatı fənnindən testlər iconBaki sənaye-pedaqoji texnikumu "Ədəbiyyat" fənnindən

Ehm-in proqram təminatı fənnindən testlər iconProqram (117 saat) baki 2005

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©sd2.uchebalegko.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы