Qrammatika təliminin məqsəd və vəzifələri. Şagirdlərdə qrammatik anlayışların formalaşdırılması icon

Qrammatika təliminin məqsəd və vəzifələri. Şagirdlərdə qrammatik anlayışların formalaşdırılması

Реклама:Скачать 342.2 Kb.
НазваниеQrammatika təliminin məqsəd və vəzifələri. Şagirdlərdə qrammatik anlayışların formalaşdırılması
страница2/3
Дата конвертации16.03.2013
Размер342.2 Kb.
ТипДокументы
источник
1   2   3
Ana dilinin tədrisi metodikası Səh. 168-270


Müəllim: ___________________________


“Təsdiq edirəm”

Şöbə müdiri __________


^ DƏRS PLANI

Fənn: Ana dilinin tədrisi metodikası

Qrup


Saatın miqdarı


Tarix


Dərsin mövzusu : ^ Qrammatikanın tədrisi prosesində şagirdlərin müstəqil işləri

Fonetikanın tədrisi metodikası

Dərsin məqsədi: Qrammatikanın tədrisi prosesində şagirdlərin müstəqil işlər

Fonetikanın tədrisi metodikasını tələbələrə aşılamaq


Dərsin tipi və metodu: qarışıq

Vaxt bölgüsü: Sinfin təşkili 3

Sorğu 35

İzahat 40

Möhkəmləndirmə 10

Evə tapşırıq 2


Keçilmiş dərsin təkrarı (ev tapşırığının icrasının yoxlanması, cari sorğuvə qeyri)

1. Bütöv, yarımçıq və tam təhlilin fərqi nədir?

2. Qrammatik təhlilin əhəmiyyəti nədir?

3. Fərdi kollektiv çalışmaların yeri necə müəyyənləşdirilir?

4. Şifahi və yazılı çalışmaların əhəmiyyətini izah et?

5.

Yeni dərsin şərhinin planı: Ana dilinin tədrisi metodikası

1. Qrammatikanın tədrisi haqqında

2. Şagirdlərin müstəqil işi

3. Fonetikanın tədrisi metodikası

4.

Dərsdə istifadə edilən tədris əyani vəsaitlər: Ana dilinin tədrisi metodikası Bakı 2003


Möhkəmləndirmə:

1. Fonetikanın tədrisinin əhəmiyyəti nədir?

2. Səslər və hərflərlə əlaqədar biliklər necə verilməlidir?

3. Saitlər və samitlər haqqında biliklərin verilməsi qaydası necədir?

4.Heca haqqında bilikləri verilməsinin əhəmiyyəti nədir?

5.

Evə tapşırıq: Ana dilinin tədrisi metodikası 281-299


Müəllim: ___________________________

“Təsdiq edirəm”

Şöbə müdiri __________


^ DƏRS PLANI

Fənn: tədrisi: Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası

Qrup


Saatın miqdarı


TarixDərsin mövzusu: ^ Morfologiyanın tədrisi metodikası. İsmin, sifətin, sayın, felin öyrədilməsi

yolları.


Dərsin məqsədi: Morfologiyanın tədrisi metodikası. İsmin, sifətin, sayın, felin öyrədilməsi

yollarını tələbələrə aşılamaq.


Dərsin tipi və metodu:

Vaxt bölgüsü: Sinfin təşkili 3

Sorğu 35

İzahat 40

Möhkəmləndirmə 10

Evə tapşırıq 2


Keçilmiş dərsin təkrarı (ev tapşırığının icrasının yoxlanması, cari sorğuvə qeyri)

1. Fonetikanın tədrisinin əhəmiyyəti nədir?

2.Səslərlə və hərflərlə əlaqədar biliklər necə verilməlidir?

3.Saitlər və samitlər haqqında biliklərin verilməsi qaydası necədir?

Yeni dərsin şərhinin planı:

1.Morfologiyanın tədrisi

2.İsmin öyrədilməsi

3.Sifətin sayın öyrədilməsi

4.Sayın, felin öyrədilməsi


Dərsdə istifadə edilən tədris əyani vəsaitlər : Ana dilinin tədrisi metodikası Bakı 2003

Möhkəmləndirmə:

1.Morfoloji biliklərin verilməsində məqsəd nədir?

2.Nitqi hissələri haqqında anlayış necə verilir?

3.Nitq hissələrinin tədrisi prosesində şagirdlərin nitqinin inkişaf etməyinin imkanları hansılardır?


Evə tapşırıq: Ana dilinin tədrisi metodikası səh. 300-323


Müəllim:___________________________

“Təsdiq edirəm”

Şöbə müdiri __________


^ DƏRS PLANI

Fənn: Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası

Qrup


Saatın miqdarı


TarixDərsin mövzusu: Sintaksis təhlili metodikası cümlə üzvləri haqqında anlayış. Cümlənin

intonasiyaya görə növləri.

Dərsin məqsədi: ^ Qrammatikanın tədrisində əyanilikdən istifadə


Dərsin tipi və metodu: qarışıq

Vaxt bölgüsü: Sinfin təşkili: 3

Sorğu 35

İzahat 40

Möhkəmləndirmə 10

Evə tapşırıq 2


Keçilmiş dərsin təkrarı (ev tapşırığının icrasının yoxlanması, cari sorğuvə qeyri)

1.Morfoloji biliklərin verilməsində məqsəd nədir?

2.Nitq hissələri haqqında anlayış necə verilir?

3.Nitq hissələrinin tədrisi prosesində şagirdlərin niqinin inkişaf etməyinin imkanları hansılardır?


Yeni dərsin şərhinin planı:

1.Sintaksis təhlili metodikası

2. Cümlə üzvləri haqqında anlayış

3.Qarammatikanın tədrisində əyanilikdən istifadə


Dərsdə istifadə edilən tədris əyani vəsaitlər: Ana dilinin tədrisi metodikası. Bakı 2003


Möhkəmləndirmə:

1.Cümlə haqqında anlayış necə verilir?

2.Qrammatikanın dərsləri necə təşkil olunur?

3.Qrammatikanın tədrisində əyani vəsait və didaktik materialdan istifadənin əhəmiyyəti nədir?

4.Bir dərsin sxemini, planını və icmalını tərtib edin.


Evə tapşırıq: Ana dilinin tədrisi metodikası səh. 315-321


Müəllim: ___________________________

“Təsdiq edirəm”

Şöbə müdiri __________


^ DƏRS PLANI

Fənn: Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası

Qrup


Saatın miqdarı


TarixDərsin mövzusu : Qrammatik dərslərinin təşkili. Qrammatik biliyin hesaba alınması və

qiymətləndirilməsi.


Dərsin məqsədi: Qrammatik dərslərinin təşkili. Qrammatik biliyin hesaba alınması və

qiymətləndirilməsini tələbələrə aşılamaq.

Dərsin tipi və metodu qarışıq

Vaxt bölgüsü: Sinfin təşkili 3

Sorğu 35

İzahat 40

Möhkəmləndirmə 10

Evə tapşırıq 2


Keçilmiş dərsin təkrarı (ev tapşırığının icrasının yoxlanması, cari sorğuvə qeyri)

1. Cümlə haqqında anlayış necə verilir?

2. Şagirdlər, cümlə üzvləri anlayışı ilə necə tanış edilməlidir?

3. Cümlənin növləri üzrə iş necə aparılmalıdır.

4

Yeni dərsin şərhinin planı:

1. Qrammatik dərslərin təşkili

2. Qrammatik biliyin hesaba alınması və qiymətləndirilməsi.

3.

Dərsdə istifadə edilən tədris əyani vəsaitlər: Ana dilinin tədrisi metodikası Bakı 2003


Möhkəmləndirmə:

1.Qrammatikanın tədrisi prosesində şagirdlərin müstəqil işləri necə təşkil olunur?

2. Qrammatik biliklər necə hesaba alınır və necə qiymətləndirilir?

3. İbtidai siniflərdə ana dilindən biliyin qiymətləndirilməsi normalarını təhlil edin.

4.

Evə tapşırıq: Ana dilinin tədrisi metodikası Səh. 332-337


Müəllim: ___________________________


“Təsdiq edirəm”

Şöbə müdiri __________


^ DƏRS PLANI

Fənn: Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası

Qrup


Saatın miqdarı


TarixDərsin mövzusu: ^ Orfoqrafiya təliminə təsir göstərən amillər. Yazılışı çətin sözlər üzrə işin təşkili:

Dərsin məqsədi: Orfoqrafiya təliminə təsir göstərən amillər. Yazılışı çətin sözlər üzrə işin təşkilini tələbələrə aşılamaq:


Dərsin tipi və metodu: qarışıq

Vaxt bölgüsü: Sinfin təşkili

Sorğu

İzahat

Möhkəmləndirmə

Evə tapşırıq


Keçilmiş dərsin təkrarı (ev tapşırığının icrasının yoxlanması, cari sorğuvə qeyri)

1.Qrammatikanın tədrisi prosesində şagirdlərin müstəqil işləri necə təşkil olunur?

2.Qrammatik biliklər necə hesaba alınır və necə qiymətləndirilir?

3.İbtidai siniflərdə ana dilindən biliyin qiymətləndirilməsi normalarını təhlil edin.

4

Yeni dərsin şərhinin planı:

1. Orfoqrafiya təlimi

2. Orfoqrafiya təliminə təsir göstərən amillər.

3. Yazılışı çətin sözlər üzrə işin təşkili

4.

5.

Dərsdə istifadə edilən tədris əyani vəsaitlər: Ana dilinin tədrisi metodikası Bakı 2003.

Möhkəmləndirmə:

1. Orfoqrafik savadlığın təmin edilməsi hansı amillərdə düzgün istifadə edilməlidir?

2. Proqramın tələbinə görə uşaqlar II-IV siniflərdə necə sözünün yazılışını öyrənməlidirlər?

3. Yazılışı çətin sözlər üzrə iş hansı sistemlə təşkil olunmalıdır?

4.

Evə tapşırıq: Ana dilinin tədrisi metodikası

SƏH 332-337

Müəllim: ___________________________

“Təsdiq edirəm”

Şöbə müdiri __________


^ DƏRS PLANI

Fənn: Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası

Qrup


Saatın miqdarı


TarixDərsin mövzusu: ^ Orfoqrafiya təliminin əhəmiyyəti. Azərbaycan orfoqrafiyasının prinsipləri.

Dərsin məqsədi: Orfoqrafiya təliminin əhəmiyyəti. Azərbaycan orfoqrafiyasının

prinsiplərini tələblərə aşılamaq.


Dərsin tipi və metodu: qarışıq

Vaxt bölgüsü: Sinfin təşkili

Sorğu

İzahat

Möhkəmləndirmə

Evə tapşırıq


Keçilmiş dərsin təkrarı (ev tapşırığının icrasının yoxlanması, cari sorğuvə qeyri)

1. Orfoqrafik savadlığın təmin edilməsi hansı amillərdə düzgün istifadə edilməlidir.

2. Proqramın tələbinə görə uşaqlar II-İV siniflərdə neçə sözün yazılışını öyrənilməlidir.

3.

4

5.

Yeni dərsin şərhinin planı:

1. Orfoqrafiya təliminin əhəmiyyəti

2. Azərbaycan orfoqrafiyasının prinsipləri.

3.

Dərsdə istifadə edilən tədris əyani vəsaitlər: Ana dilinin tədrisi metodikası Bakı 2003


Möhkəmləndirmə:

1. Orfoqrafiya təlimi üzrə hər bir məşğələ necə aparılır?

2. Orforafiya nəyi bildirir, orfoepiya nəyi bildirir?

3.Azərbaycan dilinin orfoqrafiyası neçə prinsipə istinad edir?

4. Dilimizdə sözlərin böyük əksəriyyəti hansı prinsipə əsasən yazılır?


Evə tapşırıq: Ana dilinin tədrisi metodikası səh 338-339


Müəllim: ___________________________

“Təsdiq edirəm”

Şöbə müdiri __________


^ DƏRS PLANI

Fənn: Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası

Qrup


Saatın miqdarı


TarixDərsin mövzusu : Orfoqrafiya təliminə həsr olunmuş məşğələlərin təşkilinə verilən tələblər.

Orfoqrafik çalışmaların xarakteri.


Dərsin məqsədi : Orfoqrafiya təliminə həsr olunmuş məşğələlərin təşkilinə verilən tələblər.

Orfoqrafik çalışmaların xarakterini tələblərə aşılamaq.


Dərsin tipi və metodu: qarışıq

Vaxt bölgüsü: Sinfin təşkili

Sorğu

İzahat

Möhkəmləndirmə

Evə tapşırıq


Keçilmiş dərsin təkrarı (ev tapşırığının icrasının yoxlanması, cari sorğuvə qeyri)

1.Azərbaycan dilinin orfoqrafiyası neçə prinsipə istinad edir?

2.İbtidai siniflərdə ana dilinin tədrisində ən mühüm təlim hansıdır?

3.Orfoqrafiya təlim üzrə hər bir məşğələ necə aparılmalıdır?

4

Yeni dərsin şərhinin planı:

1.Orfoqrafiya təliminə həsr olunmuş məşğələ

2. Orfoqrafik çalışmaların xarakteri

3.

Dərsdə istifadə edilən tədris əyani vəsaitlər: Ana dilinin tədrisi metodikası Bakı 2003


Möhkəmləndirmə:

1.Hər bir orfoqrafik vərdiş nəyin əsasında formalaşır?

2.Orfoqrafik çalışmalar xarakterinə görə neçə cür olur?

3.Şagirdlərin dərk etmə fəailyyətinin xarakterinə görə çalışmalar neçə qrupa ayrılır?

4.

Evə tapşırıq: Ana dilinin tədrisi metodikası Səh.348-351


Müəllim: ___________________________

“Təsdiq edirəm”

Şöbə müdiri __________


^ DƏRS PLANI

Fənn: Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası

Qrup


Saatın miqdarı


TarixDərsin mövzusu
1   2   3Реклама:

Похожие:

Qrammatika təliminin məqsəd və vəzifələri. Şagirdlərdə qrammatik anlayışların formalaşdırılması iconDƏrs №1 Fənnin öyrənilməsində məqsəd. Fərdi kompüterlərin tətbiqi sahələri

Qrammatika təliminin məqsəd və vəzifələri. Şagirdlərdə qrammatik anlayışların formalaşdırılması iconOxu təliminin əhəmiyyəti və başlıca istiqaməti

Qrammatika təliminin məqsəd və vəzifələri. Şagirdlərdə qrammatik anlayışların formalaşdırılması iconBakı Senaye-Pedaqoji Kolleci Əmək təliminin tədrisi metodikası

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©sd2.uchebalegko.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы